BR-KLASSIK

Inhalt

Maximilian Hornung spielt live "Sachidao" von Sulkhan Tsintsadze

Maximilian Hornung bei Sweet Spot TV | Bildquelle: Alescha Birkenholz

Maximilian Hornung (Violoncello) und Hisako Kawamura (Klavier) spielen "Sachidao" vom georgischen Komponisten Sulkhan Tsintsadze. | Bildquelle: Alescha Birkenholz

    AV-Player